Ansökningstider

Ansökningstider


Ansökan skall sändas in elektroniskt och vara stiftelsen tillhanda

senast 31 mars resp. 30 september kl 16.00.


Vi har ca 2 månaders handläggningstid.


Beslut

För ansökningar inkomna senast 31 mars meddelas beslut i juni månad.

För ansökningar inkomna senast 30 september meddelas beslut i december månad.

ADRESS:

Stiftelsevägen 108

234 56 STADEN


Tel: 040-123 456

Email: info@stiftelsen.se

GRUNDAD 2017