Vem kan ansöka?

Vem kan ansöka om medel?


Stiftelsens ser gärna sociala företag, ungdomsföreningar, organisationer m fl som driver icke-vinstdrivande projekt på upp till två år inom områdena miljö, hållbart samhälle, integration, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter.

Projekten kan genomföras i eller utanför Sverige och gärna i samarbete med aktörer i andra länder.

Bidrag ges ej till individuella humanitär hjälp eller till egen lön. Ansökan som insänts via telefax, skickas med post eller e-post kommer inte att behandlas.


Ansökan skall sändas in elektroniskt och vara stiftelsen tillhanda

senast 31 mars resp. 30 sept kl 16.00.

Till ansökningsformuläret >>

ADRESS:

Stiftelsevägen 108

234 56 STADEN


Tel: 040-123 456

Email: info@stiftelsen.se

GRUNDAD 2017