OM STIFTELSEN

Stiftelsens ändamål


Stiftelsens  ändamål är att utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja

ideella projekt och initiativ som bidrar till ett bättre samhälle.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål,

får Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller i övriga allmännyttiga ändamål.

ADRESS:

Stiftelsevägen 108

234 56 STADEN


Tel: 040-123 456

Email: info@stiftelsen.se

GRUNDAD 2017