START

Stiftelsen Ansvarsfullt

Stiftelsens  ändamål är att utan vinstsyfte för en viss enskild person eller organisation främja ideella projekt och initiativ som bidrar till ett bättre samhälle.

Dessutom, men endast i en omfattning som inte står i strid med Stiftelsens ovan angivna huvudsakliga ändamål, får Stiftelsen även främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller i övriga allmännyttiga ändamål.

Aktuellt

Nu startar en ny ansökningsperiod!

Ansökningar inför nästa period ska vara inskickade senast kl 16.00 den 31 mars 2017.


Fyll i den digitala ansökan i formuläret här >>

ADRESS:

Stiftelsevägen 108

234 56 STADEN


Tel: 040-123 456

Email: info@stiftelsen.se

GRUNDAD 2017